مهندس ضیاء مجید الصائغ رئیس قسمت
پروژه‌های مهندسی حرم مطهر ضمن اعلام این خبر، محل ساخت زیر زمین امام حسین
علیه السلام را زیر صحن مطهر و در فضای بین دو درب امام حسن (ع) و امام
صاحب (عج) اعلام نمود. 

الصائغ خاکبرداری صحن مطهر، تثبیت خاک
بواسطه اجرای شمع‌های بتنی به عمق ۱۲ متر پیرامون زیر زمین، اجرای بیس
بواسطه بلوکاژ به ارتفاع ۵۰ سانتی متر، اجرای دیوار بتنی سازه، عایق کاری
دیوارها، اجرای سقف و … را از مراحل اجرای این پروژه در این فاز دانست. 

 

وی در ادامه به فوائد احداث این پروژه
اشاره نمود و افزود: این پروژه ضمن فراهم نمودن فضای لازم برای استقبال از
زائران، دیوارهای حرم مطهر از سمت حائر حسینی وحرم مطهر عباسی را مستحکم تر
می‌نماید. 

 

پروژه سرداب امام حسین (ع) با طول ۶۶ متر و
عرض ۱۴.۲ متر مساحتی بالغ بر ۱۰۰۰ مترمربع بر فضاهای حرم مطهر خواهد
افزود. این سرداب به تمامی امکانات لازم جهت راحتی زائران مجهز خواهد شد.