بیرق|دانلود مداحی

دانلود آهنگ جدید

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

خورشید تابناک خراسان و جهانی از آفرینش های فرهنگی

خورشید تابناک خراسان و جهانی از آفرینش های فرهنگی

خورشید تابناک خراسان و جهانی از آفرینش های فرهنگی

سفر امام هشتم به خراسان و شان فلسفی و حکمت رضوی که ایشان تحقق بخشید

عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکر در امر خدای والاست

آیت الله جوادی آملی در سخنانی در کتاب فلسفۀ الهی از منظر امام رضا(ع) می گوید:

عبادت دارای مراتبی است که بالاترین مرتبه آن تفکر در مبدأ حقایق اشیا و علت پدیدآورنده و مدبّر آنهاست. چنان که حضرت رضا(ع) می فرماید: لیس العبادهٔ کثرهٔ الصلاهٔ و الصوم، إنّما العبادهٔ التفکّر فی أمر الله عزّ وجلّ؛ عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکر در امر خدای والاست. زیرا تفکر درباره معبود قهراً عبادت عملی را به همراه می آورد؛ ولی این علم و آن عملی که به دنبال آن می آید، در یک درجه ارزش نیستند. زیرا علم اصل است و عمل فرع آن؛ علم درخت طوبی است و عبادت بدنی، میوه آن. چنان که حضرت رضا(ع) می فرماید: إنما العلم حیاهٔالقلوب من الجهل و ضیاء الأبصار من الظلمهٔ و… علم قلبها را از جهل بیرون می سازد و به آنها حیات می بخشد و دیدگان را از تاریکی بیرون می آورد و به آنها نور می دمد.تبلیغات متنی